Feu clic a "Entrar" per poder enviar el formulari.

Política de Privacitat.

Política de Privacitat Web Protecció de dades personals

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i les Recomanacions del reglament de seguretat 1720/2007, de 17 de maig, i 1/1999, de 23 de febrer, emeses pel Grup Europeu de l’Article 29 de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre.

A través d’aquest lloc web no es recull, ni es cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar-los i prestar-los el servei sol·licitat. Aquesta informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l’opció o servei que l’usuari sol·liciti.

L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.

Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s’incorporaran en un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l’Autoritat de Control competent, la responsabilitat del qual correspon a Associació Entremares. Maternitat, criança i salut familiar.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessari per al funcionament d’aquest lloc web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió del qual es troba implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Aquesta informació no s’obté per a ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre la identificació d’aquests. En aquesta categoria de dades es troben, l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per a connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs sol·licitat, l’hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o controlar el correcte funcionament tècnic del lloc web i es cancel·len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a Associació Entremares. Maternitat, criança i salut familiar mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la seva identitat, remès a la següent adreça de correu electrònic hola@entremaresmaternitat.com o mitjançant correu ordinari remès a C/Eduard Gibert 49. Local 5. 08940 Cornellà de Llobregat, indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.

Enllaços

Aquesta política de privacitat solament és aplicable a la pàgina web de Associació Entremares. Maternitat, criança i salut familiar no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres websites.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per a Associació Entremares. Maternitat, criança i salut familiar són les adequades al nivell de seguretat exigible a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Dels usuaris que es registren en la nostra web, també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la web també poden veure i editar aquesta informació.